Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu www.danis.waw.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu www.danis.waw.pl w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z działalnością niniejszej strony internetowej.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest DANIS Daniel Iwański z siedzibą w Konotopa, ul. Inwestycyjna 45, 05-850 Ożarów Mazowiecki, sklasyfikowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 534-122-21-87, REGON 140264035. Kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych możliwy jest:
  -za pomocą poczty elektronicznej pod adresem danis2@op.pl oraz
  -telefonicznie pod numerem +48 608 257 305.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych posługujemy się specjalnie w tym celu opracowanymi wewnętrznymi zaleceniami i procedurami, które mają posłużyć zapobieganiu udostępnienia Państwa danych osobowych osobom nieupoważnionym. Jednocześnie kontrolujemy wykonywanie tych procedur i stale weryfikujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Przetwarzanie i ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji umowy zawieranej pomiędzy stronami.
 4. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  1. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Gromadzenie plików „cookies”
 5. Serwis danis.waw.pl zbiera dobrowolnie podane przez Użytkownika informacje
 6. Podane w formularzach dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi kontaktowej lub informacyjnej Użytkownika serwisu.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie i przetwarzane przez ich Administratora przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, ich sprostowania lub modyfikacji, a także zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane te przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Administrator Serwisu danis.waw.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej oraz zmiany prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz inne zmiany obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności podczas ewentualnego rozwoju naszego serwisu internetowego.
 10. W serwisie mogą pojawić się linki lub odniesienia do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu danis.waw.pl i nie są one w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własną Politykę Prywatności oraz Regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących zasad Polityki Prywatności oraz korzystania z naszego serwisu zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Nasze dane kontaktowe znajdą państwo w zakładce Kontakt.